Nyheter

2019-09-16

Rena beteshagar ger friskare hästar på Nynäs Gård

– Vi får lägre parasittryck, samt snyggare och vitaliserade beteshagar med minskad halkrisk för hästarna.

Det är resultatet för Nynäs Gård strax utanför Enköping, som satsat på Horsehopper från Amazone. Med Horsehopper kan gården hålla beteshagarna rena från hästspillning.

Carl Arosenius (främst), med Johan Högström och Söderberg & Haaks säljare Nina Wisell.

Nynäs Gård drivs av familjerna Arosenius. Gården omfattar 182 hektar åkermark med spannmåls-, salix- och vallodling, vilket kombineras med hästhållning. – Vi har drygt 30 boxar i våra stallar, varav 24 hyrs ut med fullservice, berättar Carl Arosenius. Hästarnas behov innebär skötsel av ungefär 30 hektar beteshagar.

– Tack vare Horsehopper har vi nya enklare rutiner. Vi har slutat med mockning i hagarna och upphört med vanlig betesputs, som ju sprider ut både spillning och parasitsmitta. Med Horsehopper får vi bättre hygien, eftersom vi kan slå betet och samla upp det slagna gräset samt spillningen i ett moment. På det sättet städas beteshagarna samtidigt som vi spar arbete, säger han. Städningen sker på våren, sommaren och även på hösten.

Gunilla Uhlin-Friberg har sin häst Trustor på Nynäs GårdEn bonus med användningen av Horsehopper är att rator med tistlar, nässlor och spillning, som undviks av hästarna, rensas och återgår till att bli attraktivt bete. En annan bonuseffekt är att Horsehoppers vingknivar även vertikalskär grässvålen, vilket på sikt vitaliserar betesmarken. Ytterligare en effekt är att städningen av hagarna gör underlaget torrare och att halkrisken för hästarna därmed minskar.

– Nu ser vi fram emot minskad smittspridning och att användningen av avmaskningsmedel kan minska, säger Carl Arosenius. Samtidigt är han i färd med att göra iordning en uppläggningsplats för allt det uppsamlade gräset och gödseln, där materialet ska komposteras för att senare återanvändas för jordförbättring.

{{ art.PublishedShortDateString }}

{{art.Header}}

Följ oss på